Ειρηνική επίλυση συγκρούσεων-Σχολική Διαμεσολάβηση

Στo πλαίσιo της δράσης μας «Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις» παρακολουθήσαμε στις 7 και 10 Δεκεμβρίου 2021  δύο (2)  δίωρες διαδικτυακές επιμορφώσεις από τη ΜΚΟ Αντιγόνη με θέμα:  «Ειρηνική επίλυση συγκρούσεων-Σχολική διαμεσολάβηση».  Πρόκειται για μία εναλλακτική μέθοδος διαχείρισης και  επίλυσης των σχολικών συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών/τριών.  Έγινε  παρουσίαση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού υλικού και μελέτη περίπτωσης με την ενεργό συμμετοχή των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. Ακολούθησε συζήτηση με πολλά παραδείγματα από το χώρο του σχολείου.

Mε την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας αξιολόγησαν τη διαδικτυακή επιμόρφωση μέσω ερωτηματολογίου.  Ερωτηματολόγιο

Στη συνέχεια και αφού μελετήσαμε το επιμορφωτικό υλικό, εκπαιδεύσαμε 12 μαθητές/τριες από τις τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ μέσα από 6 βιωματικά εργαστήρια που περιλαμβάνονται στον οδηγό της Σχολικής Διαμεσολάβησης.  Έγινε έτσι η αρχή εφαρμογής του προγράμματος στο σχολείο μας.

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό της σχολικής διαμεσολάβησης: Sholiki_Diamesolavisi 

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειρηνική Επίλυση συγκρούσεων/Σχολική διαμεσολάβηση» θα βρείτε ΕΔΩ.

Φωτογραφικό υλικό από τα εργαστήρια με τους μαθητές και τις μαθήτριές μας:

received 714313580007441 received 325296269712031 received 700303261196373 received 1660702290961531 received 3178954149051975 received 571724544373178 received 711399356862542 received 520694249757473 received 1404936226619461  IMG 20220414 125319 IMG 20220413 131116 IMG 20220413 125119 1 IMG 20220516 123743IMG 20220516 130313IMG 20220517 102924IMG 20220516 124115

IMG 20220408 122840 IMG 20220408 123107