20 Νοεμβρίου- Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

Η 20η Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στα παιδιά, καθώς είναι η μέρα διακήρυξης και υπογραφής της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου του 1989.

Στην Ελλάδα, η Σύμβαση κυρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992 με τον Ν.2101/92 και περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες δικαιωμάτων:

Προστασία (από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό, κ.λπ.)

Παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία, κ.λπ.)

Συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο, κ.λπ.).

Την ημέρα αυτή στο σχολείο μας έγινε ενημέρωση και συζήτηση με τους μαθητές για τα δικαιώματα των παιδιών. Στη συνέχεια, οι μαθητές της Γ΄ τάξης έφτιαξαν μία αφίσα αφιερωμένη στα βασικά δικαιώματα των παιδιών.