Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη- Δικαιολογητικά

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣ

σχ έτος 2020-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΟΤΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 2021-22 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 2ΟΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ:

1.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

2.ΑΔΥΜ(ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ)

3.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ(ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΟ)

4.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 12.00 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 14.00

Ο δντής του 1ου δημ σχ Κύμης

Καραγιάννης Δημ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2021 – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το «Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» (Ε.Ε.Ι.), Σωματείο μη-κερδοσκοπικό θα απονείμει μέχρι πέντε (5) «Υποτροφίες Αριστείας» σε μαθητές/ μαθήτριες, που θα αριστεύσουν κατά την εισαγωγή τους στην Α΄ Γυμνασίου στα σχολεία του Ε.Ε.Ι. (Κολλέγιο Αθηνών και Κολλέγιο Ψυχικού) και μέχρι δύο (2) «Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος» κατόπιν της συμμετοχής τους στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2021.

Συγκεκριμένα:

Α. Εισαγωγικές Εξετάσεις – εισαγωγή μαθητών

Οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις, που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

  1. Ελληνική Γλώσσα
  2. Αγγλική Γλώσσα
  3. Μαθηματικά

Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις των παραπάνω μαθημάτων βρίσκεται στον ιστότοπο www.athenscollege.edu.gr ακολουθώντας το μονοπάτι: «Εισαγωγή Μαθητών» ð «Γυμνάσιο -Λύκειο – Διαδικασία Εισαγωγής» (https://www.athenscollege.edu.gr/why-join-us/how-to-apply-junior-high-school ).

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Ελληνικά, Αγγλικά, Μαθηματικά), θα βαθμολογηθεί με άριστα τις 100 μονάδες και βάση τις 50 μονάδες. Οι υποψήφιοι/ υποψήφιες που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση – έστω και σε ένα από τα τρία παραπάνω μαθήματα ­– θα αποκλεισθούν. Θα εισαχθούν μαθητές και μαθήτριες κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας και σύμφωνα με τον αριθμό διαθέσιμων θέσεων, με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών στις δοκιμασίες Ελληνικών, Αγγλικών και Μαθηματικών. Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση.

Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι Εισαγωγικές Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 17 Απριλίου 2021, στις 08:30, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό). Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών μέχρι την Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00, αφού προηγουμένως καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του Κολλεγίου, το ποσό των 120 Ευρώ.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο:

https://www.athenscollege.edu.gr/why-join-us/how-to-apply-junior-high-school

ή να επικοινωνούν με το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό), τηλέφωνα: 210-6798138, 210-6741349 και emailadm_off@athenscollege.edu.gr ή akoutiva@athenscollege.edu.gr.

 

Β. «Υποτροφίες Αριστείας»

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι πέντε (5) πρώτοι επιτυχόντες/επιτυχούσες στις Εισαγωγικές Εξετάσεις (βλ. Α), που θα έχουν άριστη βαθμολογία στα Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλικά (αθροιστικά) θα ενημερωθούν για τη χορήγηση σε αυτούς/αυτές «Υποτροφίας Αριστείας».

Οι Υποτροφίες Αριστείας θα χορηγηθούν σε μαθητές που θα πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Αριστεία στις εισαγωγικές εξετάσεις που προαναφέρθηκαν: Άθροισμα βαθμολογίας τουλάχιστον  263/300 (στα τρία μαθήματα).
  2. Χαρακτηρισμό διαγωγής ως «εξαιρετικής» (με συστατική επιστολή της Διεύθυνσης του Σχολείου).

 

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξουν πέντε επιτυχόντες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, δεν θα χορηγηθούν ορισμένες ή και όλες οι «Υποτροφίες Αριστείας».

 

«Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος»

Χορηγούνται μέχρι δύο (2) υποτροφίες ειδικού ενδιαφέροντος σε μαθητές/μαθήτριες με εξαιρετικές επιδόσεις στα Αθλητικά ή τα Καλλιτεχνικά που κατά τις Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους και παρουσιάζουν τεκμηριωμένα εξαιρετικές επιδόσεις και ειδικές διακρίσεις στα Αθλητικά ή τα Καλλιτεχνικά (Μουσική ή Εικαστικά)

Οι μαθητές/μαθήτριες που θα διακριθούν θα πρέπει να έχουν επιπλέον «εξαιρετική» διαγωγή (με συστατική επιστολή της Διεύθυνσης του Σχολείου).

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξαγωγής Αποτελεσμάτων ως προς την εισαγωγή των υποψηφίων και την ανάδειξη των υποτρόφων είναι αμετάκλητες.

 

Γ. Διάρκεια και καλύψεις «Υποτροφιών Αριστείας» και «Υποτροφιών Ειδικού Ενδιαφέροντος»

Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων και τη χρήση σχολικού λεωφορείου του μαθητή/της μαθήτριας. Σε περίπτωση οικονομικής ανάγκης της οικογένειας, είναι δυνατόν να χορηγείται επιπλέον ποσό μέχρι 1.500 ευρώ για κάλυψη του κόστους των βιβλίων και άλλων δαπανών φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή θα ζητηθούν σχετικά δικαιολογητικά.

Η υποτροφία χορηγείται για όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της υποτρόφου μέχρι την αποφοίτησή του/της από το Γενικό Λύκειο ή το Πρόγραμμα International Baccalaureate (IB), υπό τον όρο οι υπότροφοι σε κάθε τάξη να προάγονται με τελικό Γενικό Μέσο Όρο βαθμολογίας 18.5/20 και διαγωγή «εξαιρετική». Κάθε χρόνο, θα επανεξετάζεται αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς την ακαδημαϊκή επίδοση και τη διαγωγή  του/της υποτρόφου.

Οι γονείς μαθητών, που θα επιτύχουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις αλλά δεν θα λάβουν «Υποτροφία Αριστείας» ή «Υποτροφία Ειδικού Ενδιαφέροντος», μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών.

Πληροφορίες: ypotrofiesaristeias@athenscollege.edu.gr  – Τηλ. 210 6798356, 210 6798265.

 

Δ. Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης

Επισημαίνεται ότι πάγια πολιτική του Κολλεγίου είναι να εξετάζει αιτήματα γονέων που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, προκειμένου να τους χορηγηθεί βοήθεια στα δίδακτρα στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τη σχολική χρονιά 2019-2020 το Πρόγραμμα Υποτροφιών χορήγησε οικονομική βοήθεια ύψους € 2.895.455 σε 602 μαθητές.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης – Πρόγραμμα Υποτροφιών στα τηλέφωνα: 210-6798100 (εσωτ. 4775), 210-6798135, emailscholarships@athenscollege.edu.gr

 

Aλλαγές που ενδεχομένως θα προκύψουν ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Κολλεγίου.

Με τιμή,

Δρ Χρήστος Παπανικολάου

Γενικός Συντονιστής Σχολικών Μονάδων Ε.Ε.Ι.

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο για γονείς

Διαδικτυακό σεμινάριο για γονείς με θέμα: “Η σημασία των ορίων στην ψυχοκοινωνική υγεία του παιδιού”.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικτυακό σεμινάριο για γονείς

 

Ανακοίνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Αυτοτελές τμήμα δημάρχου ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε
Γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων
Τηλ.22233-50213
Email: press.office.kimis.aliveriou@gmail.com
Αλιβέρι 10-2-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του δημάρχου Κύμης Αλιβερίου το Γυμνάσιο και το Λύκειο Κύμης δεν θα λειτουργήσουν αύριο Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 προκειμένου να γίνουν απολυμάνσεις.
Η απόφαση πάρθηκε μετά την εμφάνιση κρούσματος Κoρονοϊού (covid-19) ώστε να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προληπτικής απολύμανσης στις κτηριακές εγκαταστάσεις όπου συστεγάζονται τα δυο σχολεία .
Επίσης την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου θα παραμείνουν κλειστά για λόγους απολύμανσης το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Βιτάλου, το 1ο και 2ο Δημοτικό Κύμης και το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Κύμης
Για προληπτικούς λόγους και εξαιτίας της ανησυχίας που επικρατεί στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα της Δ.Ε. Αλιβερίου μετά την εμφάνιση Κρουσμάτων covid-19 ,απολυμάνσεις θα γίνουν την Πέμπτη και την Παρασκευή (11 και 12 Φεβρουαρίου 2021) στο 1ο, 2ο, 3ο, δημοτικό σχολείο Αλιβερίου στο 1ο, 2ο, Νηπιαγωγείο Αλιβερίου, στο Νηπιαγωγείο Καράβου και στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παραμείνουν κλειστά για δυο ημέρες δηλαδή στο 1ο και 2ο Λύκειο Αλιβερίου στο
Γυμνάσιο και στο ΕΠΑΛ Αλιβερίου καθώς και το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Εξαιτίας των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών στα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή (11 και 12 Φεβρουαρίου) λόγω απολύμανσης το Γυμνάσιο και Λύκειο Αυλωναρίου το Γυμνάσιο Κριεζών ,το Γυμνάσιο Λύκειο και ΕΠΑΛ Κονιστρών.
Η εκπαίδευση των μαθητών όσο τα σχολεία παραμείνουν κλειστά θα γίνει
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Γραφείο τύπου