Βίντεο με οδηγίες για την εγγραφή των μαθητών στο ΠΣΔ

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο του κ. Νικόλα Μακροδήμου με οδηγίες για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τους γονείς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Παρακαλούνται οι γονείς να διαβάσουν την εγκύκλιο, να ακολουθήσουν τα βήματα προσεχτικά ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της ασύγχρονης εκπαίδευσης.

ΣΥΝ ΣΤΟ 39676_ΕΞ_ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ_20_03_2020 (2)

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα χρησιμοποιήσουν ως πλατφόρμα  ανάρτησης εργασιών την e-me . 

Οδηγίες για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Η ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες

Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων.  Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me.

Ως προς τη διαδικασία για τη δημιουργία των ψηφιακών τμημάτων και την υλοποίηση της

ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επισημαίνονται τα εξής:

 

 Τα βήματα για τη δημιουργία λογαριασμών και ψηφιακών τμημάτων

 • Οι γονείς/κηδεμόνες, με ευθύνη του Διευθυντή, μεριμνούν για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στη σελίδα https://register.sch.gr/students/ .
 • Οι μαθητές/μαθήτριες με την βοήθεια των γονέων/κηδεμόνων μετά την απόκτηση λογαριασμού από το ΠΣΔ (από το πρώτο βήμα) εισέρχονται για μια φορά στην πλατφόρμα που έχει επιλεγεί από τους εκπαιδευτικούς  ώστε στη συνέχεια να γίνουν μέλη των ψηφιακών τμημάτων από τους εκπαιδευτικούς και τον Δ/ντή.
 • (σχετικές οδηγίες υπάρχουν εντός της σελίδας διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών https://register.sch.gr/students/admins/ ).
 • Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν το/τα ψηφιακό/α τμήμα/τμήματα στην πλατφόρμα επιλογής τους (e-me ή e-class) και προσκαλούν σε αυτές τους/τις μαθητές/τριες με βάση τα ονόματα χρήστη (usernames) που τους έστειλε ο Διευθυντής/τρια του σχολείου. Οι μαθητές αποδέχονται τις προσκλήσεις και αυτομάτως εντάσσονται στο αντίστοιχο ψηφιακό τμήμα του/των εκπαιδευτικών.
 1. Διαδικασία υλοποίησης και προετοιμασίας ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Οι εκπαιδευτικοί σε καθημερινή βάση αναρτούν στα ψηφιακά τμήματα το εκπαιδευτικό υλικό και το υλικό του μαθήματος, τις εργασίες και τις ασκήσεις εμπέδωσης και εμβάθυνσης προς τους μαθητές.
 • Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/μαθήτριες παραμένουν συνδεδεμένοι στηνπλατφόρμα(online) σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κάθε σχολικής μονάδας.

Γ. Δομή εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δομήσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με την κρίση τους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών.

Ενδεικτικό πλάνο ασύχγρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

 Ανάρτηση στο ψηφιακό τμήμα, με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικού υλικού, υλικού προς μελέτη, ασκήσεων – εργασιών κλπ.

 Μελέτη του υλικού από τους μαθητές/ριες, υποβολή ερωτήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό, λύση ασκήσεων και υποβολή των εργασιών/απαντήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό της τάξης σε προθεσμία που θα ορίζει ο εκπαιδευτικός.

 Αξιολόγηση των εργασιών και ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό της τάξης και αποστολή σε κάθε μαθητή/τρια μεμονωμένα σχετικής ανατροφοδότησης (με κάθε πρόσφορο τρόπο, π.χ. μέσω της πλατφόρμας ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.)

 

 Χρήσιμες Πληροφορίες για πρόσβαση στις πλατφόρμες – Οδηγίες

Για την απόκτηση λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

 1. Για εκπαιδευτικούς, οδηγίες απόκτησης λογαριασμού στο ΠΣΔ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://register.sch.gr/teachers/
 1. Για κηδεμόνες/γονείς/μαθητές/τριες, οδηγίες απόκτησης λογαριασμού για μαθητές στο ΠΣΔ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://register.sch.gr/students/

Για την πλατφόρμα e-me

 1. Για την ψηφιακή πλατφόρμα e-me πηγαίνοντας στη σελίδα https://e-me.edu.gr

(πληροφορίες για την είσοδο και οδηγίες για τα πρώτα βήματα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://dschool.edu.gr/menoumespiti/

 1. Οδηγίες για μαθητές/τριες για την e-me στο link «Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες βήμα-βήμα για μαθητές/τριες»

https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guid

elines4Studentsv1.0-Mar2020.pdf)

 1. Οδηγίες για εκπαιδευτικούς σχετικά με την είσοδο και την αξιοποίηση της e-me στη σελίδα https://dschool.edu.gr/menoumespiti στο link «Αρχίζω με την e-me:

Οδηγίες βήμα-βήμα για εκπαιδευτικούς»

(https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guid

elines4Teachersv1.0-Mar2020.pdf)

 1. Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της e-me είναι διαθέσιμο στο https://eme.edu.gr/s/eme/main/manual.html
 1. Περαιτέρω πληροφορίες στο

https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos

και https://dschool.edu.gr/menoumespiti

 

Για την πλατφόρμα e-class

 1. Οδηγίες για την είσοδο και αξιοποίηση της eclass στη σελίδα

https://eclass.sch.gr/files/intro-teacher.pdf και https://eclass.sch.gr/files/about.pdf

 1. Για την ψηφιακή πλατφόρμα eclass πηγαίνοντας στη σελίδα https://eclass.sch.gr/

επιλέγοντας τη Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr

(πληροφορίες για την είσοδο στη σελίδα και οδηγίες για τα πρώτα βήματα στο

https://eclass.sch.gr/files/intro-student.pdf και στο

https://eclass.sch.gr/files/about.pdf

 

Στοιχεία επικοινωνίας Help Desk

 1.Για την πλατφόρμα e-me δείτε τις σχετικές πληροφορίες και ενημερωτικά βίντεο στην ιστοσελίδα https://dschool.edu.gr/menoumespiti και στην https://e-me.edu.gr ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο support@e-me.edu.gr ή καλέστε στο 210 3350859 και 2103350748

 1. Για την πλατφόρμα eclass δείτε στην ιστοσελίδα https://eclass.sch.gr/info/manual.php ή

καλέστε στο 8011180181

 Ενδεικτικός κατάλογος διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων

Τίτλος Σύντομη Περιγραφή URL

 • Ψηφιακό Σχολείο (dschool)

Η κεντρική σελίδα για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. https://dschool.edu.gr/

 • Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα (e-me)

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. https://e-me.edu.gr/

 • Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Ebooks)

Όλα τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή.http://ebooks.edu.gr/

 • Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο)

Κεντρική πύλη για αναζήτηση ποικίλου ψηφιακού υλικού σε εκπαιδευτικά αποθετήρια, μουσεία, εκπαιδευτικές πύλες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή άλλων φορέων.

http://photodentro.edu.gr/

 • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ο επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

http://iep.edu.gr/

 • Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα Αίσωπος)

Ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων  http://aesop.iep.edu.gr/

 • Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Είναι το εθνικό δίκτυο και ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διασυνδέει 16.071 μονάδες. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας.

https://www.sch.gr/

Οι Υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Ειδικότερα:

 Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη –

https://eclass.sch.gr

 Τηλεδιασκέψεις

https://meeting.sch.gr

 Ζωντανά ηλεκτρονικά μαθήματα –

http://lessons.sch.gr

 Υπηρεσίες Βίντεο:

https://video.sch.gr

 Δημιουργία Ψηφιακών Πολυμεσικών Παρουσιάσεων και Διαλέξεων

http://mmpres.sch.gr/

 Διαχείριση Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

http://lams.sch.gr/

 Συνεργατικά έγγραφα –

https://grafis.sch.gr

 • Προσβάσιμο

Πλατφόρμα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, όπως προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, κ.α. που μπορεί να αξιοποιηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ή και στα εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/

 

Προτεινόμενοι δικτυακοί τόποι για άντληση υλικού

Στο πλαίσιο, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη διευκόλυνση της διατήρησης της επαφής των μαθητών/τριών με τη μαθησιακή διαδικασία, προτείνεται η αξιοποίηση διδακτικών σεναρίων που είναι αναρτημένα σε εγκεκριμένους δικτυακούς τόπους. Ένα διδακτικό σενάριο αποτελεί περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές. Η υλοποίηση των διδακτικών σεναρίων απαιτεί μία σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κατάκτηση συγκεκριμένων γνωστικών στόχων από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή τους τα διδακτικά σενάρια συνήθως εξειδικεύουν σε αντικείμενα και επιμέρους τμήματα του ΑΠΣ και έχουν διάρκεια μεγαλύτερη της μιας διδακτικής ώρας. Στο πλαίσιο της υλοποίησής τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες με την ελάχιστη δυνατή βοήθεια από την πλευρά του εκπαιδευτικού, ολοκληρώνουν διάφορες εργασίες (π.χ. συμπλήρωση φύλλων εργασίας), επιλύοντας προβλήματα και καταλήγουν σε συμπεράσματα.

Προτεινόμενα αποθετήρια διδακτικών σεναρίων:

-Σενάρια διαφόρων γνωστικών αντικειμένων

http://aesop.iep.edu.gr/senaria.

-Σενάρια που εμπλέκουν τις τέχνες στη γλωσσική εκπαίδευση

http://iep.edu.gr/el/component/k2/853-didaktika-senaria-oi-texnes-sti-glossiki-ekpaidefsi.

-Σενάρια για τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων

http://proteas.greek-language.gr/.

-Σενάρια για την Ιστορία, τον Πολιτισμό, το Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον της Ελλάδας

http://scenaria-ekt.mitida.gr/.

-Σενάρια που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο συνεδρίων

http://iep.edu.gr/el/arts-yliko/synedrio-texni-ekpaidefsi-didaktikes-kai-paidagogikesproseggiseis-

sto-sxoleio-tou-21ou-aiona.

-Οι ξένες γλώσσες στο σχολείο

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/162-ksenes-glosses.

 

Έντυπο για ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών, παιδιών και εφήβων

Το ηλεκτρονικό έντυπο με τίτλο “Μένουμε σπίτι….Συνδε-Δεμένοι” του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών περιλαμβάνει χρήσιμες επισημάνσεις για την ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών, παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια παραμονής στο σπίτι λόγω των προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό – Covid-19.

 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/menoumespitisyndedemenoi–psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies.pdf

Αποκριάτικες κατασκευές!!!!

Οι μαθητές του σχολείου μας με τη βοήθεια των δασκάλων τους δημιούργησαν υπέροχες αποκριάτικες κατασκευές: χαμογελαστοί κλόουν, πολύχρωμες μάσκες και  χαρταετοί στόλισαν τους χώρους του σχολείου μας!

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Σαρακοστή με υγεία!!