Επίσκεψη γυναικολόγου

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 επισκέφθηκε το σχολείο μας κλιμάκιο γιατρών – γυναικολόγων του Γ.Ν.Ν Κύμης “Γεώργιος Παπανικολάου” με σκοπό να ενημερώσει τα κορίτσια των Ε΄και ΣΤ΄τάξεων του σχολείου μας σε θέματα γυναικείας φύσης. Ακολούθησε συζήτηση, λύθηκαν απορίες και δόθηκε η υπόσχεση να υπάρξει μια νέα συνάντηση σύντομα. Οι γονείς, τα παιδιά και ο σύλλογος διδασκόντων τους ευχαριστεί θερμά.

12769571_1730548427182913_227635712_n 12788118_1730549180516171_1492449407_n   12782464_1730548933849529_2091018726_n

Τήρηση κανονισμών και προβολής δημοσιότητας: ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013

Πράξεις: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία»

Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 

ως υποψήφιες για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο

«Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – Τάξεις Υποδοχής»

Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 & 9 

 

 

Οι Πράξεις αποσκοπούν στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες,  ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.

Κεντρικός πυλώνας των Πράξεων είναι η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας (ιδίως των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – ΕΚΟ), με τη χρήση ειδικής διδακτικής υποστήριξης.

Για την ενίσχυση των ανωτέρω παρεμβάσεων οι Πράξεις περιλαμβάνουν συνολικά τις ακόλουθες δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 1: Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης ΕΚΟ με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70

Η δράση αφορά στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών καθώς και μαθητών από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (όπως ρομά) με εκπαιδευτικούς που δύνανται να υποστηρίξουν την υποδοχή και ένταξη των μικρών μαθητών στο ελληνικό σχολείο (οριζόντια παρέμβαση σε δημοτικά σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών).

Στόχος είναι η επίτευξη πιο αποτελεσματικής, συμμετοχικής και ενεργητικής ένταξης και προσαρμογής των μαθητών αυτών (αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών καθώς και μαθητών από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ρομά) στο εκπαιδευτικό σύστημα και η αποφυγή της απομόνωσης και της περιθωριοποίησής τους.

ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας»

Η δράση αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής που είναι απαραίτητες τόσο για την προβολή του αντικειμένου του έργου αλλά και για την προβολή των Πράξεων, ως συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
    

Υγιεινή διατροφή και παχυσαρκία

Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου επισκέφθηκε το σχολείο μας η παιδίατρος του Γ.Ν.Ν Κύμης κυρία Αγγέλου Επιστήμη , ύστερα από πρόσκληση στο πλαίσιο προγράμματος υγιεινής διατροφής για να μας ενημερώσει για θέματα υγιεινής διατροφής και παχυσαρκίας.

Η πρόσκληση αφορούσε γονείς , μαθητές και εκπαιδευτικούς και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Κύμης. Με το πέρας αυτής δόθηκε η υπόσχεση να μας ξαναεπισκεφθεί πριν το Πάσχα στο χώρο του σχολείου με την παράλληλη πραγματοποίηση “Υγιεινού Πρωινού”. Την ευχαριστούμε θερμά.