Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-24

ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2-18ΔΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-2022-23Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α25 142Α) οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-24  θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει(παρ.1δ του άρθρου 104 του Ν.4610/2019(Α΄70)

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/ήτριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Οι γονείς υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις- υπεύθυνες δηλώσεις  εγγραφής  https://blogs.sch.gr/18dimevo/files/2023/02/ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-Α΄-2023-2024.pdf

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο  αναζητείται από το σχολείο μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.) Το έντυπο δίδεται από το σχολείο-https://blogs.sch.gr/18dimevo/files/2023/02/Ατομικό-Δελτίο-Υγείας-Μαθητή.pdf

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/ήτριας (λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο έγγραφο).

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο)

Προαιρετικά

Αίτηση- δήλωση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (χωρίς δικαιολογητικά) Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 1181391Δ1/9-9-2020 Υ.Α. (Β3838), γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις: https://blogs.sch.gr/18dimevo/files/2023/02/ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΣΤΟ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ.pdf

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 18dimevo@sch.gr  αφού πρώτα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το  Σχολείο στα τηλέφωνα: 2310-770471  και 2310 767281

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής αποστολής θα παραλαμβάνονται από το σχολείο αυστηρά και μόνο κατά τις ώρες 9:00-11:00

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/ήτριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5, ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α). Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή..

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα όρια του σχολικού συγκροτήματος: https://blogs.sch.gr/18dimevo/files/2023/02/ΟΡΙΑ-ΣΧΟΛΙΚΟΥ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ-2-18ΔΣ-ΕΥΟΣΜΟΥ-2022-23.pdf

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Απογευματινή ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του σχολείου μας με θέμα “Πρώτες Βοήθειες”. Εισηγήτρια της Ημερίδας είναι η Ευγενία Τριανταφυλλίδου-Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης -Msc

οθόνης 20230205 071012

Προληπτική παρέμβαση για το κάπνισμα

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε και Στ τάξεων την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου παρακολούθησαν την προληπτική παρέμβαση «Μαθαίνω να μην καπνίζω» Πρόκειται για μια παρέμβαση διάρκειας δύο ωρών μέσα από την οποία οι μαθητές λαμβάνουν έγκυρη και επιστημονική ενημέρωση για το κάπνισμα στο σύνολό του. Έμαθαν για τα τοξικά συστατικά του καπνού, τα διάφορα καπνικά και μη καιόμενα προϊόντα, τη διαφήμιση τους, τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία, το παθητικό κάπνισμα, τον εθισμό και τους τρόπους απεξάρτησης.

1  2

Επιπλέον, μέσα από την παρέμβαση είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προβολή αντίστασης στο κάπνισμα.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από την Εduact και η πρωτοβουλία SMOKE FREE GREECE είναι μια σειρά συντονισμένων δράσεων που διοργανώνονται από το Ερευνητικό Εργαστήριο George D. Behrakis της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε από την παιδαγωγό Στέλλα Κωνσταντή η οποία κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθητών καθ΄ όλη τη διάρκειά της και προσπάθησε να επιλύσει όλες τις απορίες τους. Την ευχαριστούμε θερμά!