Παράδοση τηγανέλαιου

Η προσπάθειά μας συνεχίζεται και φέτος. Χαρούμενοι οι μαθητές μας παραδίδουν 60 λίτρα τηγανέλαιο.