Δράση Πρώτων Βοηθειών σε λιποθυμικό επεισόδιο

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του σχολείου «Δημιουργώ, παίζω και μαθαίνω στην αυλή του σχολείου μου» πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και βιωματική δράση Πρώτων Βοηθειών (σε λιποθυμικό επεισόδιο) στην αυλή του σχολείου απ΄τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β΄τάξης. Πιο συγκεκριμένα, αφού προηγήθηκε καταιγισμός ιδεών σχετικά με την έννοια της λιποθυμίας και για το εάν έχουν δει άτομο στο άμεσο ή έμμεσο περιβάλλον σε λιποθυμικό επεισόδιο, έγινε επίδειξη για το πώς πραγματοποιείται έλεγχος αναπνοής σε ένα θύμα με απώλεια συνείδησης. Εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο «Ακούω, βλέπω, αισθάνομαι» κάνοντας έκταση της κεφαλής ανάσπαση της κάτω γνάθου.

4 2 3 3 2 3  5 1

Στο βιωματικό πλαίσιο, τα παιδιά χωρίστηκαν σε ζευγάρια και εφάρμοσαν το παραπάνω πρωτόκολλο πρώτων βοηθειών ο ένας στον άλλο. Έπειτα, ρωτήθηκαν για ποιο λόγο σε περίπτωση λιποθυμικού επεισοδίου πρέπει να ακούσουμε, να δούμε και να αισθανθούμε προκειμένου να παράσχουμε πρώτες βοήθειες. Μετά το τέλος της ενημέρωσης, της επίδειξης και της βιωματικής άσκησης, οι μαθητές και οι μαθήτριες ήταν σε θέση όχι μόνο να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των πρώτων βοηθειών, αλλά και να την εφαρμόζουν σε περίπτωση λιποθυμίας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε από τη Χριστοφίδου Γεωργία-Μαρία, τη νοσηλεύτρια του σχολείου μας.