ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 13:20-14:00 θα γίνει η επίδοση των Ελέγχων Προόδου των μαθητών/τριών με τη βαθμολογία του Α΄Τριμήνου, από τον/την κάθε εκπαιδευτικό στην αίθουσα διδασκαλίας του/της.

Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων θα παρευρίσκονται στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων.

Οι δασκάλες των Α΄ και Β΄τάξεων θα ενημερώσουν προφορικά για την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών.

Από τη Διεύθυνση