Ο θεσμός του μέντορα: μια απόπειρα εφαρμογής στην τάξη μας

Με τον όρο «μέντορας» εννοούμε το άτομο που υποστηρίζει, συμβουλεύει και καθοδηγεί ένα άλλο άτομο, τον καθοδηγούμενό του. Ο σκοπός είναι η προσωπική και γνωστική εξέλιξη του καθοδηγούμενου και η καλλιέργεια της αυτοπεποίθησής του μέσω μιας διαρκούς ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών μεταξύ μέντορα και καθοδηγούμενου (Cronin, 2020).

Η μεντορική σχέση βρίσκει τις απαρχές της στον Dewey, ο οποίος ήδη έναν αιώνα πριν τόνισε την αξία της ατομικής εμπειρίας του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών που δημιουργεί ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον. Επιπλέον, μεταγενέστερα, σπουδαίοι θεωρητικοί στην Παιδαγωγική όπως ο Lewin, o Piaget και ο Vygotsky επέκτειναν τις ιδέες του τονίζοντας την σπουδαιότητα της αλληλοτροφοδότησης μεταξύ των μαθητών, της αξιοποίησης των εμπειριών τους στην οικοδόμηση εννοιών και της αλληλοβοήθειας στην επίλυση προβλήματος (Μετοχιανάκης, 1999).

Στην τάξη μας πρεσβεύοντας ακριβώς αυτές τις αρχές και στα πλαίσια του άξονα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας “Σχέσεις μεταξύ μαθητών” δοκιμάσαμε για πρώτη φορά το mentoring μεταξύ μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τα ατομικά γνωστικά και ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά κάθε μαθητή και συνυπολογίζοντας το ηλικιακό τους στάδιο, ώστε να στοχεύσουμε στη ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης , κατά Vygotsky, χωρίσαμε σε δυάδες τους μαθητές. Στη δυαδική αυτή σχέση ένας είναι ο μέντορας και ένας ο καθοδηγούμενος. Τα ζευγάρια αυτά μαθητών έχουν τη δυνατότητα να συνυπάρχουν τον περισσότερο χρόνο στην τάξη μας , τόσο κατά την ελεύθερη πρωινή ενασχόληση όσο και κατά τις οργανωμένες δραστηριότητες.

Μετά από την πρώτη εβδομάδα που ζήσαμε αυτή τη νέα συνθήκη τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, καθώς παρατηρήσαμε:

α) Μαθητές με μειωμένη συμμετοχή και αυτοπεποίθηση να εκδηλώνουν μια πιο ενεργητική παρουσία

β) Μαθητές που παρουσίαζαν πόλωση με συγκεκριμένους συμμαθητές τους, να έχουν ανοίξει το πεδίο συνεργασίας τους με παιδιά που πριν είχαν απόσταση

γ) Εντυπωσιακά γνωστικά αποτελέσματα μέσα από την εργασία μέντορα και καθοδηγούμενου.

Αυτός ο τρόπος δουλειάς στην τάξη μας θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς και αναμένουμε να καταγράψουμε την πορεία αυτής.

 

Bιβλιογραφία:

Cronin, N. (2020). What iw a menter? Definition, purpose and more.

Μετοχιανάκης, Η. (1999). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Ηράκλειο.

Συνεργάζομαι…αποδέχομαι…

 Την αφορμή μας έδωσε μία φθινοπωρινή δραστηριότητα όπου είχαμε τοποθετημένα φθινοπωρινά φύλλα μέσα σε ένα κουτί και παροτρύναμε τα παιδιά να διαλέξουν ένα και να το δώσουν σε έναν φίλο τους. Εμείς καταγράφαμε σε πίνακα τα φύλλα που πήρε κάθε παιδί. Έτσι διαπιστώσαμε ότι κάποια παιδιά είναι πιο δημοφιλή από άλλα και υπάρχει και παιδί το οποίο δεν πήρε ούτε ένα! Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη να δουλέψουμε περισσότερο ομαδικά αλλά και σε ζευγάρια προάγοντας περισσότερο τη συνεργατικότητα.

Βασικός μας στόχος μέσα στη διάρκεια της χρονιάς είναι να αποκτήσουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους και για τους άλλους, να δημιουργήσουμε σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και να αποδεχτούν τελικά ο ένας τον άλλον. Σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπως αυτό της τάξης μας με άτομα τα οποία έχουν διαφορετικό υπόβαθρο ως προς τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, τη γλώσσα, την εξωτερική εμφάνιση και τις εμπειρίες τους είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση και επαφή όλων των ομάδων ώστε να ξεπεραστούν τυχόν φυλετικά στερεότυπα και να δημιουργήσουμε σχέσεις φιλίας.

Έτσι ξεκινήσαμε να δημιουργούμε εμείς ομάδες ώστε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με όλα τα υπόλοιπα και να μη μένει κανένα μόνο του. Μάθαμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στις οργανωμένες και μη δραστηριότητες, παίξαμε αρκετά παιχνίδια συνεργασίας όπως «γίνε το ζευγάρι μου», «καθρέφτης», κ.α. με αποτέλεσμα τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά, να δουλέψουν ομαδικά και να διασκεδάσουν. Παράλληλα εντάξαμε στις δραστηριότητές μας πιο πολλές ομαδικές κατασκευές κατά τις οποίες όλοι μαζί ή χωρισμένα τα παιδιά σε μικρότερες ομάδες δουλεύουν για έναν κοινό σκοπό.

Το πρόγραμμα συνεργασίας θα τρέχει όλο το χρόνο και ανά διαστήματα, ανάλογα με τη θεματική κάθε φορά θα παίζουμε το παιχνίδι «Δώστο σε έναν φίλο σου» για να δούμε πως έχει αλλάξει ή όχι η αρχική μας εντύπωση για τους άλλους και πόσο δέθηκε η ομάδα μας

IMG 20231123 121824IMG 20231123 122010

IMG 20231123 121446IMG 20231123 122144

IMG 20231123 121245IMG 20231123 120938IMG 20231123 121150 .