Ομαδική Δημιουργία με θέμα την Συνεργασία….

Το 1 Εργαστήριο Δεξιοτήτων ανήκει στην Θεματικό Κύκλο Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ. Τίτλος του Εργαστηρίου: Όλοι για έναν και ένας για όλους! Ο θεματικός αυτός κύκλος με κεντρική έννοια την Συνεργασία στο Νηπιαγωγείο ολοκληρώθηκε σήμερα με την Επίλυση ενός προβλήματος.

Συγκεκριμένα δόθηκε στα παιδιά το σενάριο το οποίο συνεργαζόμενα διαμόρφωσαν και στην συνέχεια κλήθηκαν να επιλύσουν το πρόβλημα και να ολοκληρώσουν την ιστορία. Στην συνέχεια εικονογράφησαν στιγμές από το σενάριο, εμπνεύστηκαν έναν τίτλο και δημιούργησαν το δικό τους παραμύθι.

Το παραμύθι σε έντυπη μορφή θα βρίσκεται διαθέσιμο προς δανεισμό από την Βιβλιοθήκη της τάξης μας. Ενώ σε ηλεκτρονική μορφή παρατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο