Κούκλες από… σπίτι

Κούκλες από … σπίτι
Μία δράση πρόληψης για τα σχολεία της ΔΠΕ Δ ́ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας Υπό την Επιστημονική Εποπτεία του Κέντρου Πρόληψης Γλυφάδας.

Συναισθάνομαι–Συνδέομαι–Ονειρεύομαι Δημιουργώ- Μοιράζομαι

Κούκλες από… σπίτι

«Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας μέσα από … το παράθυρο».

Ας ξεκινήσουμε βήμα-βήμα:

Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

Βήμα 4