Προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά…!!!

Ε Λ Λ Α Δ Α 

(πατήστε επάνω στα γράμματα να δείτε τις ζωγραφιές μας να χορεύουν…!!!)

Μπορείτε να παίξετε και παιχνίδι μνήμης με τις ζωγραφιές μας πατώντας εδώ

Και οι Σουλιωτοπούλες μας…