Ο έπαινος για τη συμμετοχή του νηπιαγωγείου μας στην εκπαιδευτική δράση… ευχαριστούμε!!!

IMG 3079

Μπορείτε να δείτε το ψηφιακό αποθετήριο-πίνακα (padlet) ανάρτησης των έργων της δράσης πατώντας εδώ