Σπάμε τον κώδικα_Crack the code

Έτοιμα και τα πιστοποιητικά από τη δράση μας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού. Το κάθε παιδί θα παραλάβει το δικό του πιστοποιητικό. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!!!Λήψη αρχείου