Διανομή σχολικών ειδών σε μαθητές/τριες για το Σχολικό Έτος 2020-2021

Η Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης στο πλαίσιο των
καθιερωμένων δράσεων και προγραμμάτων στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, κάθε χρόνο
συγκεντρώνει και διανέμει πλήθος σχολικών ειδών στο μαθητικό πληθυσμό της πόλης μας.

Συνέχεια