ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Μένουμε στο σπίτι και μαθαίνουμε δημιουργώντας για το περιβάλλον Το υλικό στοχεύει στην παιδαγωγική υποστήριξη των γονέων και των παιδιών, ιδιαίτερα των μικρών ηλικιών, κατά την περίοδο της παραμονής μας στο σπίτι, για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αυτοπροστασία μας και την προστασία των δικών μας ανθρώπων.

Για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου

Υλικό για Γονείς

Πειράματα

Κατασκευές

Παραμύθια

Παιχνίδια

Ο  Υπεύθυνος

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Νίκος Στεφανόπουλος