Οι αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, εργασίες στη Φυσική Αγωγή

Εργασίες μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

«Οι Αγώνες στην αρχαία Ελλάδα»

Σχολικό Έτος: 2011-2012

Καθηγητές: Αλέξανδρος Κανδρέλης – Βασιλική Κεχαγιά

α) Ο ρόλος της άθλησης στην αρχαία Ελλάδα

Εργασία μαθητών του τμήματος Α΄3

 

Εργασία μαθητών του τμήματος Α΄4

 

β) Τα Ολύμπια – αγώνες στην Ολυμπία

Εργασία μαθητών του τμήματος Α΄2

 

Εργασία μαθητών του τμήματος Α΄4

 

γ) Τα Πύθια – αγώνες στους Δελφούς

Εργασία μαθητών του τμήματος Α΄1

 

Εργασία μαθητών του τμήματος Α΄4

 

δ) Τα Νέμεα – αγώνες στη Νεμέα

Εργασία μαθητών του τμήματος Α΄2

 

ε) Τα Ίσθμια – αγώνες στον Ισθμό της Κορίνθου

Εργασία μαθητών του τμήματος Α΄3

Αφήστε μια απάντηση