Ιταλόφωνο πρόγραμμα eTwinning / IL MEDITERRANEO TRA CIVILTA’, AGRICOLTURA E BIODIVERSITA’


Τα τμήματα Β3 και Β4 της ιταλικής γλώσσας το σχολικό έτος 2019-2020 υλοποίησαν με επιτυχία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning » il Mediterraneo tra civilta’, agricoltura e biodiversita'» .
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ιταλικό σχολείο Scuola Statale Secondaria di I Grado «Padre Pio» di Torremaggiore.
Ο συνολικός αριθμός μαθητών που συμμετείχαν ήταν 64. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο, τελείωσε τον Ιούνιο και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στην ιταλική γλώσσα.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να μιλήσουν με μαθητές από την γειτονική Ιταλία και συνεργάστηκαν για τις εργασίες που είχαν εκπαιδευτικό και διδακτικό χαρακτήρα. Υπήρξε αλληλεπίδραση των μαθητών καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος , η οποία συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου της καραντίνας και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη δημιουργία παιχνιδιών βασισμένα στα θέματα του προγράμματος. Το πρόγραμμα έκλεισε με τη συμμετοχή των μαθητών στο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του προγράμματος.

Tο πρόγραμμα
http://http://https://twinspace.etwinning.net/96744/home

Αφήστε μια απάντηση