κίνηση και έκφραση » Εικαστικά στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής

έργα Α΄ τάξης με αφόρμηση μουσική του Tchaikovsky (Symphony No. 1 in G minor Winter Daydreams)

κίνηση και έκφραση

πηγή -περισσότερα : κίνηση και έκφραση » Εικαστικά στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής

Αφήστε μια απάντηση