Αρχεία για th 19 Νοέμβριος , 2011

ΤΙΤΛΟΣ : «Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

synedrio Thessaloniki 9-12 DEK 2011

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα »