Αρχεία για Ιούλιος, 2010

Επίδραση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών

sax-18.pdf

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα »

Ηλεκτρικά μαγνητικά πεδία

sax17.pdf

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα »

Ασκήσεις 4 ΕΑΠ Διαχείριση Αποβλήτων

sax-16.pdf

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα »

Ασκήσεις 3 ΕΑΠ Διαχείριση Αποβλήτων

sax-15.pdf

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα »

:. Ο ρόλος των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας και του όζοντος στη διαμόρφωση του κλίματος. Οι επιπτώσεις τους στην υγεία του ανθρώπου Συνέδριο 29-3-2009

Παρουσίαση στο Ηράκλειο Κρήτης sax-16.pdf  Δημοσιευμένο http://www.scientific-journal-articles.com/greek/free-online-journals/medical/medical-articles/saxinidis/somatidia.htm

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα »

Αξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού

sax-15.pdf

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα »

Εναλλακτικά Σενάρια διαχείρισης φωσφογύψου

sax14.pdf

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα »

Ραδιοπροστασία

Σαχινίδη Συμεών sax7.pdf

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα »

Διεργασίες της κροκίδωσης για την σταθεροποίηση των κολλοειδών ή άλλων αιωρούμενων σωματιδίων.

sax.pdf

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα »

Εναλλακτικά Διαχειριστικά Σενάρια Αστικών Απορριμμάτων

sax-10.pdf

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα »

Επόμενη σελίδα: »