:. Ο ρόλος των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας και του όζοντος στη διαμόρφωση του κλίματος. Οι επιπτώσεις τους στην υγεία του ανθρώπου Συνέδριο 29-3-2009

Παρουσίαση στο Ηράκλειο Κρήτης

sax-16.pdf

 Δημοσιευμένο

http://www.scientific-journal-articles.com/greek/free-online-journals/medical/medical-articles/saxinidis/somatidia.htm

Αξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού

sax-15.pdf

Διεργασίες της κροκίδωσης για την σταθεροποίηση των κολλοειδών ή άλλων αιωρούμενων σωματιδίων.

sax.pdf

Εναλλακτικά Διαχειριστικά Σενάρια Αστικών Απορριμμάτων

sax-10.pdf

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων