ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΣ.ΜΙΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ : Σαχινίδης Συμεών

APPLICATION OF STABILISATION-SOLIDIFICATION METHOD TO WASTE MATERIALS FROM THE METALLIZATION INDUSTRY. MECANISMS AND EFFECTIVENESS OF THE METHOD

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΣ.ΜΙΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ -APPLICATION OF STABILISATION-SOLIDIFICATION METHOD TO WASTE MATERIALS FROM THE METALLIZATION INDUSTRY. MECANISMS AND EFFECTIVENESS OF THE METHOD

Δημοσίευση σε περιοδικό Φυσικής  17-10-2010

http://www.scientific-journal-articles.com/greek/free-online-journals/physics/physics-articles/sachinidis-stabilisation-method/sachinidis.htm

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων