Λογισμικά

1.5 Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

1.Μορφές διδασκαλίας βασίζονται στο πλαίσιο της διερευνητικής/αποκαλυπτικής μεθόδου μάθησης. Οι μαθητές θα δουλέψουν σε ομάδες

2.Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων στην αίθουσα Πληροφορικής.

3.Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και βιντεοπροβολέα.

3.Λογισμικό:a. PhET β. modellus  γ.Interactive Physics

modellus  :Υποστηρίζει την εποικοδομητική και διερευνητική προσέγγιση στην μάθηση. Είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που προβάλλει μαθηματικά μοντέλα με πολλούς τρόπους΅: κινούμενες εικόνες, γραφήματα και πίνακες

PhET :Πρόκειται για Λογισμικά τα οποία επιτρέπουν την εικονική αναπαράσταση και  μοντελοποίηση ενός  φυσικού  φαινομένου ή ενός πραγματικού συστήματος, κάτω  από συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές.

Τα λογισμικά αυτά εισάγουν και υποστηρίζουν νέους τρόπους διδασκαλίας, βοηθώντας τους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να οξύνουν την αντίληψή τους και να αποκτήσουν κριτική σκέψη και αυτενέργεια γι αυτό άλλωστε και είναι

«διερευνητικού» χαρακτήρα.  Πιο συγκεκριμένα,με τα εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοίωσης αξιοποιούνται οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ, ώστε να  δημιουργηθεί ένα πλούσιο και ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον, που θα προκαλεί το

μαθητή να πειραματίζεται, να δημιουργεί και να μαθαίνει «κάνοντας» .

 

Συνδυάζει τη μελέτη του περιεχομένου με στοιχεία επιστημονικής μεθοδολογίας και είναι κατάλληλο για την υποστήριξη της επιστημονικής διερεύνησης και της εποικοδόμησης των γνώσεων. Το σχήμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη των αρχικών ιδεών ή τη διαμόρφωση των αρχικών αντιλήψεων των μαθητών για ένα φαινόμενο, την παρατήρηση ενός φαινομένου, τη διατύπωση υποθέσεων ή προβλέψεων, τον έλεγχο τους μέσα από πειραματισμό ή την αλληλεπίδραση με ένα προσομοιωμένο σύστημα,τη σχεδίαση μιας πειραματικής διάταξης ελέγχου, την παρατήρηση των αποτελεσμάτων του πειραματικού ελέγχου, την επιβεβαίωση ή τη διάψευση των προβλέψεων.

 

Tο Interactive Physics

Το εκπαιδευτικό λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα Interactive Physics είναι ένα «ανοιχτό» περιβάλλον μάθησης. Είναι ένα πλήρες εργαστήριο κίνησης στον υπολογιστή που συνδυάζει μια απλή διεπαφή (user interface) με μια δυνατή μηχανή που προσομοιώνει τις βασικές αρχές της Κλασσικής Μηχανικής του Νεύτωνα.

Με το Interactive Physics ο εκπαιδευτικός δημιουργεί προσομοιώσεις σχεδιάζοντας αντικείμενα στην οθόνη και ζωντανεύοντάς τα με κίνηση. Κάνοντας κλικ στην Εκτέλεση, η προσομοίωση τίθεται σε κίνηση. Η ισχυρή μηχανή προσομοίωσης του Interactive Physics ορίζει πώς θα κινηθούν τα αντικείμενα και παρουσιάζει μια πολύ ρεαλιστική κίνηση.

Μεγέθη όπως η ταχύτητα, η επιτάχυνση, η ροπή, η γωνιακή ροπή, η κινητική ενέργεια και η τριβή μπορούν να υπολογιστούν ενώ εκτελείται η προσομοίωση. Οι μετρήσεις αυτές μπορούν να εμφανιστούν με αριθμούς, με γραφικές παραστάσεις ή κινούμενα διανύσματα.

Με το Interactive Physics παρέχεται η δυνατότητα δοκιμής εναλλακτικών υποθετικών σεναρίων. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν προβλέψεις, να εκτελούν προσομοιώσεις και να βλέπουν άμεσα τα αποτελέσματα. Επίσης, το Interactive Physics διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα προγραμματισμού (scripting) που επεκτείνει τις δυνατότητές του.

Μερικοί από τους γενικούς διδακτικούς στόχους του λογισμικού είναι:

  • Να ασκηθούν οι μαθητές στην περιγραφή, στην ερμηνεία και στην πρόβλεψη φαινομένων
  • Να ασκηθούν στη διαδικασία μοντελοποίησης φαινομένων ή καταστάσεων.
  • Να καλλιεργήσουν νοητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων