Μήνας: Απρίλιος 2020

Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων τηλε-εκπαιδεύσεων

Στατιστικά στοιχεία από τις σύγχρονες και ασύγχρονες τηλε-εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Αιτ/νίας. Σύγχρονες Τηλε-εκπαιδεύσεις: Ασύγχρονες Τηλε-εκπαιδεύσεις