Μήνας: Οκτώβριος 2018

Διάθεση ενός Η/Υ στο 3ο Δημοτικό Αιτωλικού

Το Κε.Πλη.Νε.Τ. Αιτ/νίας προχώρησε στην εγκατάσταση 1x Η/Υ στο 3ο Δημοτικό Αιτωλικού. Ο Η/Υ (Pentium IV 2.5GHz, 512MB RAM ) παραχωρήθηκε από την Δ.Δ.Ε. Αιτνίας. Αν και σχετικά παλαιάς τεχνολογίας (2005)… Διαβάστε περισσότερα »

Διάθεση 2 Η/Υ στο Γυμνάσιο Κατοχής

Το Κε.Πλη.Νε.Τ. Αιτ/νίας προχώρησε στην εγκατάσταση 2x Η/Υ στο Γυμνάσιο Κατοχής. Οι Η/Υ (Pentium III 866MHz και 384MB RAM) και (Pentium IV 630 3GHz, 512MB RAM), παραχωρήθηκαν από την Δ.Δ.Ε…. Διαβάστε περισσότερα »

Διάθεση ενός Η/Υ στο Γυμνάσιο Κατοχής

Το Κε.Πλη.Νε.Τ. Αιτ/νίας προχώρησε στην εγκατάσταση 1x Η/Υ στο Γυμνάσιο Κατοχής. Ο Η/Υ (Pentium III 800MHz, 512MB RAM), παραχωρήθηκε από την ΚΟΙΝ.Σ.Επ. «Ανακυκλώνω στην Πηγή» (εξοπλισμός που είχε δοθεί για ανακύκλωση). Το… Διαβάστε περισσότερα »

Απόφαση ένταξης πράξης για την ανανέωση του υπολογιστικού εξοπλισμού των σχολείων

Στις 3/10/2018 αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης για την ανανέωση του υπολογιστικού εξοπλισμού των σχολείων της Δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε το ποσό των 4.080.394€ το οποίο θα κατανεμηθεί αναλογικά (με… Διαβάστε περισσότερα »