Διάθεση οθονών στο 2ο Δ.Σ. Νεάπολης

Το γραφείο ΠΛΗΝΕΤ διέθεσε στο 2ο Δ.Σ. Νεάπολης τέσσερις οθόνες LCD 17″  για αντικατάσταση ισάριθμων οθονών CRT.

Οι οθόνες παραχωρήθηκαν από την ΚΟΙΝ.Σ.Επ. «Ανακυκλώνω στην Πηγή» (είχαν δοθεί για ανακύκλωση ως μη λειτουργικές συσκευές) και επισκευάστηκαν στο γραφείο ΠΛΗΝΕΤ.