Μήνας: Μάιος 2017

Ανακύκλωση μπαταριών UPS

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αιτ/νίας σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ “Ανακυκλώνω στην πηγή” προχώρησε στην ανακύκλωση 19 μπαταριών UPS 12v 7ah και άλλων 19 μπαταριών 12v 12ah από UPS σχολείων της Αιτ/νίας.