Μήνας: Σεπτέμβριος 2016

Εξωδιδακτικες εργασίες υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ

Σας ενημερώνουμε για την παρακάτω διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με την ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών στους εκπαιδευτικούς που ορίζονται ως Υπεύθυνοι Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)  σε σχολικές μονάδες της… Διαβάστε περισσότερα »