Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων τηλε-εκπαιδεύσεων

Στατιστικά στοιχεία από τις σύγχρονες και ασύγχρονες τηλε-εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Αιτ/νίας.

  • Σύγχρονες Τηλε-εκπαιδεύσεις:

  • Ασύγχρονες Τηλε-εκπαιδεύσεις

Αφήστε μια απάντηση