Κανονισμός Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Ο κανονισμός λειτουργίας του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. είναι διαθέσιμος στον κόμβο της Τεχνικής Στήριξης.

  • Αν είστε στην Α’βάθμια εκπαίδευση επιλέξτε «Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής και υποστήριξης των ΤΠΕ των ολοήμερων Δημοτικών»
  • Αν είστε στην Β’βάθμια εκπαίδευση επιλέξτε «Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ»

Αφήστε μια απάντηση