Διάθεση εξοπλισμού στο 1ο Δ.Σ. Νεοχωρίου

Το γραφείο ΠΛΗΝΕΤ διέθεσε στο 1ο Δ.Σ. Νεοχωρίου 7 οθόνες LCD, εκ των οποίων τις 5 για αντικατάσταση ισάριθμων οθονών CRT, καθώς και έναν σταθμό εργασίας στο εργαστήριο πληροφορικής προς αντικατάσταση ενός υφιστάμενου που έπαθε βλάβη πέραν επιδιόρθωσης.

Οι οθόνες και ο σταθμός εργασίας παραχωρήθηκαν από την ΚΟΙΝ.Σ.Επ. «Ανακυκλώνω στην Πηγή» (είχαν δοθεί για ανακύκλωση ως μη λειτουργικές συσκευές) και επισκευάστηκαν στο γραφείο ΠΛΗΝΕΤ.