Διάθεση οθονών στο Ε.Κ. Μεσολογγίου

Το γραφείο ΠΛΗΝΕΤ διέθεσε τρεις οθόνες LCD 17″ στο Ε.Κ. Μεσολογγίου για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων Ηλεκτρολογίας (Μεσολόγγι), Ηλεκτρολογίας (Κατοχή) και Αισθητικής (Μεσολόγγι).

Οι οθόνες παραχωρήθηκαν από την ΚΟΙΝ.Σ.Επ. «Ανακυκλώνω στην Πηγή» (είχαν δοθεί για ανακύκλωση ως μη λειτουργικές) και επισκευάστηκαν στο γραφείο ΠΛΗΝΕΤ.