Διάθεση 10 σταθμών εργασίας στο ΓΕΛ Αστακού

Το γραφείο ΠΛΗΝΕΤ διέθεσε 10 Η/Υ στο ΓΕΛ Αστακού.

Πρόκειται για:

1x Pentium IV 3GHz 1,5GB RAM

1x Pentium D 3.4GHz 1GB RAM

που παραχωρήθηκαν από την ΚΟΙΝ.Σ.Επ. «Ανακυκλώνω στην Πηγή» (εξοπλισμός που είχε δοθεί για ανακύκλωση).

και από τη ΔΔΕ Αιτ/νίας:

7x Pentium IV 1,7GHz – 3GHz 512MB RAM

1x Pentium D 2.8GHz 1GB RAM

Συνολικά αντικαταστάθηκαν 10x Pentium III 866MHz, 256MB RAM. Το εργαστήριο δουλεύει με την τεχνολογία LTSP και τα παραπάνω μηχανήματα θα λειτουργούν ως LTSP thin/fat clients (ανάλογα τη σύνθεση).