Αρχεία για 6 Ιουνίου 2013

Ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ »

Στις 6 Ιουνίου 2013 η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ εξέδωσε ανακοινώσεις και δελτία τύπου με τα παρακάτω θέματα: (1. Άμεση δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ για την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. 2. Συμπαράσταση στους εργαζόμενους του Δήμου Τήλου. 3. Καταδίκη της βίας της αστυνομίας κατα των διαδηλώσεων του Τούρκικου λαού. 4. Εναλλακτική σύνοδος Ευρωπαϊκών κινημάτων 7-8 Ιουνίου 2013.)

ΣΕΠΕ Κέρκυρας: Απάντηση σε έγγραφο του Περιφερειακού Δ/ντή ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων »

Συνάδελφοι –σσες, με έγγραφό του ο Περιφερειακός Διευθυντής καλεί τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να του κοινοποιήσουν όσους κι όσες από εσάς έχουν δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους σπουδών. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Ε ομόφωνα θεωρεί πως η παραπάνω ενέργεια εμπεριέχει στοιχεία προσπάθειας κατηγοριοποίησης των συναδέλφων.