Αρχεία για 20 Ιουνίου 2013

Ορίστηκαν 321 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ »

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίστηκαν 321 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο (Ε.Α.Ε.Π. ) Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.). Στην Κέρκυρα ορίστηκαν επτά (7) δημοτικά σχολεία: Ολοήμερο Σχολικό Κέντρο Αγρού Ολοήμερο Σχολικό Κέντρο Βελονάδων 1ο Ολοήμερο Σχολικό Κέντρο Θιναλίων 5ο Ολοήμερο Δ.Σ. Κέρκυρας 11ο […]

Υπ. Παιδείας: Διευκόλυνση για την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια ανατροφής παιδιού, όσον αφορά στην ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2012-2013, παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας και […]

Δ. Μπράτης: Μετατάξεις 900 εκπαιδευτικών Β/θμιας στην Α/θμια »

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με τις μετατάξεις 900 εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής  Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας,  Καλλιτεχνικών Μαθημάτων,  Πληροφορικής,  Δραματικής τέχνης και Θεατρικών Σπουδών, από τη Β/θμια εκπαίδευση στην Α/θμια, σας ενημερώνω για τα εξής: