Αρχεία για 28 Ιουνίου 2013

Το νέο (διορθωμένο) σχέδιο ΚΥΑ που αφορά στις ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων »

Δείτε εδώ το νέο (διορθωμένο) σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στις ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. Μεταξύ άλλων, με τη νέα ΚΥΑ δεν καταργείται το 12ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας.

Διευκρίνιση αναφορικά με την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου »

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη χρονική διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, η Διευθύντρια Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ του υπουργείου, με έγγραφό της ενημερώνει ότι “η άδεια της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ όπως τροποποιήθηκε με την παρ 4 αρ. 37. του Ν.3986/2011 σε συνδυασμό […]