Αρχεία για 14 Ιουνίου 2013

Ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων »

Στην Κέρκυρα καταργούνται από το σχολικό έτος 2013-2014 το Νηπιαγωγείο Πάγων (1 οργανική θέση) και το 12ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας (2 οργανικές θέσεις). Επίσης συγχωνεύονται: 1. το 6/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ματθαίου και το 2/θ Δημοτικό Σχολείο Άνω Παυλιάνας, σε 6/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ματθαίου με έδρα τον Άγιο Ματθαίο, 2. το 6/θ Σχολικό Κέντρο Μελιτειέων […]