Όργωμα – Σπορά – Ψωμί

Πως φτάνουμε από τον σπόρο στο φυτό; Και τι χρειάζεται ένα φυτό για να μεγαλώσει; Παρατηρήσαμε εικόνες και συζητήσαμε.

Τοποθετήσαμε εικόνες στη σωστή σειρά.

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζωγραφίσαμε τα στάδια ανάπτυξης του φυτού και ότι χρειάζεται για να μεγαλώσει…

2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πως γινόταν το όργωμα παλιά και πως σήμερα; Παρατηρήσαμε εικόνες και τις τοποθετήσαμε σε σωστή σειρά.

3 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το σιτάρι στο ψωμί: τοποθετήσαμε τις εικόνες σε σωστή σειρά.

4 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και ένα λαβύρινθο…

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή φύλλου εργασίας: http://natalinaeton5.blogspot.com/2015/11/blog-post.html)

 

Σχηματίσαμε λεξούλες σχετικές με το θέμα μας…

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή φύλλου εργασίας: https://e-children.blogspot.com/2012/10/blog-post_28.html#ixzz3FohdL2lx&i)

 

Βρίσκουμε τις λεξούλες ΟΡΓΩΜΑ και ΣΠΟΡΑ… και μία αντιστοίχηση…

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή φύλλων εργασίας: http://elenimamanou.blogspot.com/2012/11/blog-post.html)

 

Και μία ακροστιχίδα…

8

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή φύλλου εργασίας: http://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2013/10/blog-post_31.html)

 

Βρίσκουμε πόσες φωνούλες έχουν διάφορες λέξεις… και ένα αντίστοιχο φύλλο εργασίας…

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή φύλλου εργασίας: http://dreamskindergarten.blogspot.com/2012/11/blog-post_7.html)

 

Και μία ομαδική εργασία… τα παιδιά δουλέψανε σε ομάδες μέσα σε κλίμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας…

10 11 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσαμε πίνακες ζωγραφικής με θέμα το όργωμα, τη σπορά και το ψωμί… έπειτα ο καθένας διάλεξε έναν πίνακα και τον ζωγράφισε με τον δικό του τρόπο…

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και φυτέψαμε φακές!

14 15

 

 

 

 

 

 

 

 

Και ζωγραφίσαμε τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για να φυτέψουμε τις φακές…

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και φυσικά τραγουδήσαμε…. «ο γεωργός πάει στον αγρό», το όποιο ακούσαμε από εδώ.

 

Κύκλος

Μέσα από διάφορα σχήματα ξεχωρίσαμε τους κύκλους.

Τοποθετήσαμε τους κύκλους σε σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

Σκεφτήκαμε αντικείμενα που έχουν σχήμα κύκλο και βρήκαμε κάποια στην τάξη μας.

1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχηματίσαμε κύκλους με πλαστελίνη και μαρκαδόρους.

Σχηματίσαμε με τα γραμματάκια τη λέξη «ΚΥΚΛΟΣ».

2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζωγραφίσαμε αντικείμενα που έχουν σχήμα κύκλου…

3 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόψαμε κύκλους, τους κολλήσαμε σε χαρτί Α4 και δημιουργήσαμε κάτι που φανταστήκαμε.

4