Θερμές ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες στην ηλεκτρολογική επιχείρηση στο Διακοπτό

     SMART SPOT – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (γονέας μαθητή μας) 

για την προσφορά ασύρματου τηλεφώνου στο Νηπιαγωγείο μας.