Άσκηση σεισμού στο Νηπιαγωγείο μας!!!

Πως είναι η γη μας? Το εσωτερικό της? Γιατί γίνεται ο σεισμός? Απαντήσαμε σε αυτές τις ερωτήσεις των παιδων μας!!!

Μιλήσαμε για το τι πρέπει να κάνουμε στο Νηπιαγωγείο μας σε έναν πιθανό σεισμό.Ποιά πρέπει να είναι η αντίδρασή μας  και οι κινήσεις μας όταν αρχίσει ο σεισμός,κατά τη διάρκεια του και στο τέλος της σεισμικής δραστηριότητας…

IMG 20231109 102057 436