2η  Θεματική ενότητα

2η  Θεματική ενότητα:
Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη
Υποενότητα: «Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός,Διαφορετικότητα,Ανθρώπινα δικαιώματα»
Τίτλος: « Κι αν ήμουν εγώ;»