Κλειδωμένες ηλεκτρονικές τάξεις στο Webex – Πότε μπορεί μία ηλεκτρονική αίθουσα να επιτρέπει ελεύθερη πρόσβαση

Για λόγους ασφαλείας οι ηλεκτρονικές αίθουσες στο  Webex meetings (όχι στο events) είναι κλειδωμένες.  Ξεκινούν και παραμένουν κλειδωμένες ακόμη και αν ο εκπαιδευτικός ξεκλειδώσει την αίθουσά του μέσα από την εφαρμογή.

Στη παρακάτω εικόνα βλέπουμε σε ποιο σημείο μπορεί κάποιος host να πατήσει κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της ηλεκτρονικής αίθουσας μέσω της εφαρμογής Cisco Webex meetings (Επιλογή Meeting->Unlock Meeting). Στην πραγματικότητα όμως το ξεκλείδωμα αυτό δεν έχει αποτέλεσμα στις εξ ορισμού αίθουσες των εκπαιδευτικών. Αυτό σημαίνει ότι πάντα όποιος  θέλει να συμμετάσχει στην αίθουσα θα περιμένει στο lobby και θα απαιτείται η έγκριση (admit) από τον host για να μπει στην αίθουσα. Αυτό ισχύει για όλους ακόμη για όσους χρησιμοποιούν τηλέφωνο.  Αν κάποιος προσπαθήσει να μπει τηλεφωνικά αρχικά θα μπει στο lobby όπως όλοι.

Ο λόγος για το παραπάνω είναι η αποφυγή ανεπιθύμητων συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική αίθουσα.

 

Ξεκλείδωτη ηλεκτρονική αίθουσα μπορεί να δημιουργήσει ένας εκπαιδευτικός μόνο για scheduled (προγραμματισμένα) meetings.
Scheduled meeting μπορεί να δημιουργήσει ένας εκπαιδευτικός, αφού συνδεθεί μέσω του https://webex.sch.gr  και στην συνέχεια πατήσει το “Schedule”.

Για να είναι ξεκλείδωτη θα πρέπει στην οθόνη δημιουργίας της αίθουσας να πατήσει την επιλογή ‘Show advanced options’ και στην ενότητα “Scheduling options” στην επιλογή ‘Unlocked meetings” να επιλέξει το ‘Guests can join the meeting’.

Και για ένα scheduled meeting που έχει την παραπάνω ρύθμιση, αρχικά η αίθουσα είναι κλειδωμένη. Όμως σε αυτήν ο εκπαιδευτικός μπορεί να την ξεκλειδώσει από την εφαρμογή Cisco Webex meetings (Επιλογή Meeting->Unlock Meeting) και να επιτρέπει την άμεση συμμετοχή στην  ηλεκτρονική αίθουσα όλων δίχως την έγκρισή του. 
Σημειώνουμε ότι η χρήση unlocked meeting δεν συνιστάται.

  • Περισσότερα αρχεία βοήθειας για τηλεδιασκέψεις Webex μπορείτε να βρείτε στην σελίδα: https://webex.sch.gr/docs.php
  • Βρείτε λύσεις  σε συχνά προβλήματα/ερωτήσεις για τηλεδιασκέψεις Webex στο αρχείο https://webex.sch.gr/docs/FAQ_Webex.pdf