Η αντίληψη για το θείο στον Όμηρο  

Τον 8ο αι, π. Χ ο άνθρωπος ερμηνεύει θεολογικά τον κόσμο. Ο Δίας είναι ο θεός των καιρικών αλλαγών, ο Ποσειδώνας των σεισμών κλπ. Γενικά όλη η φύση έχει ψυχή ( Ήλιος, Αυγή κ. α).

Ανθρωπομορφισμός

Οι άνθρωποι έπλασαν τους θεούς ανθρωπόμορφους με όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες αλλά και με ό, τι λαχταρούσαν και δεν μπορούσαν να το έχουν. Σε έντονη αντίθεση με αυτούς οι θεοί είναι αθάνατοι και οι έγνοιες τους διαρκούν λίγο.  Στην Ιλιάδα οι θεοί περισσότερο από ό, τι στην Οδύσσεια πονούν, ζηλεύουν, υποφέρουν σαν άνθρωποι, όμως επιστρέφουν στη μακαριότητά τους. Μοναδική εξαίρεση η Θέτιδα που τη νιώθουμε πιο κοντά στους ανθρώπους . Ο πόνος της δεν αλαφρύνει ποτέ.

Θεϊκές επεμβάσεις

Είτε φωτίζουν το νου του ανθρώπου για να κάνει ή να μην κάνει κάτι, είτε παρουσιάζονται με ανθρώπινη μορφή ή και με την ίδια τους τη μορφή ακόμη ( επιφάνειες) πρόκειται για θεϊκές επεμβάσεις. Τις επιφάνειες ο ποιητής τις προτιμά για λόγους αισθητικούς π. χ παραστατικότητα, δύναμη σκηνής κλπ.

Σχέση θεϊκής επέμβασης και ανθρώπινης ευθύνης

Συνυπάρχουν αξεδιάλυτα το ένα μέσα στο άλλο. Ό, τι συμβαίνει με τη θεϊκή επέμβαση θα μπορούσε να συμβεί και χωρίς αυτήν. Η θεϊκή επέμβαση υπογραμμίζει μια πράξη. Παράδειγμα: είναι υπεύθυνος ο Πάνδαρος για την επιορκία; Τον παρακίνησε η Αθηνά να την κάνει. Η Αθηνά δεν θα τον διάλεγε για την επιορκία, αν δεν ήταν  «δυνάμει» ικανός  να τη διαπράξει. Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Ο Πάνδαρος θα μπορούσε να επιορκήσει και χωρίς την επέμβαση της Αθηνάς. Δεν αντιστρατεύονται στους φυσικούς νόμους οι επεμβάσεις.

Μοίρα

Είναι το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα και κατ΄ επέκταση κοινή  μοίρα είναι ο θάνατος.

Η ομηρική αντίληψη για το θάνατο

Οι ομηρικοί άνθρωποι αγαπούν τη ζωή ακόμη και αν διαλέξουν το θάνατο π. χ Αχιλλέας. Απαίτηση των ηρώων είναι να ταφούν, ενώ ηθική υποχρέωση των θνητών  είναι να τους θάψουν.

Η σχέση της Μοίρας με τους θεούς

Οι θεοί δεν μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα, τα γραμμένα, αλλά μόνο να την αναβάλλουν για λίγο. Συχνά οι θεοί και η Μοίρα συνεργάζονται.

Η σχέση του ανθρώπου με τους θεούς και τη Μοίρα

Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος άρα και υπεύθυνος για τις πράξεις του, χωρίς αυτό να σημαίνει πώς δεν είναι οι θεοί που ρυθμίζουν τα ανθρώπινα. Απέναντι όμως στη Μοίρα ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Δέχεται το μερτικό του από χαρές και λύπες, αλλά και το θάνατό του. Ωστόσο ο Όμηρος θέλει οι άνθρωποι να επιλέγουν ελεύθερα αυτό που τους είναι γραμμένο από τη Μοίρα π. χ  Αχιλλέας.

Άτη – Τύφλα

Είναι η τύφλωση του νου του ανθρώπου που τον οδηγεί να κάνει πράγματα που δε θα τα έκανε,αν ήταν κύριος του εαυτού του π. χ Αγαμέμνονας. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος που τυφλώθηκε δεν παύει να είναι υπεύθυνος για το σφάλμα του, αφού θεϊκή παρέμβαση και ανθρώπινη ευθύνη συνυπάρχουν.