Η πρόταση διδασκαλίας στηρίχτηκε στο σενάριο της Παναγιώτας-Κυριακής Μπιτζελέρη με τίτλο «Κατασκευάζοντας την ασπίδα του Αχιλλέα» Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2013. Επίσης στην ψηφιακή εφαρμογή των εκπαιδευτικών Μαρίας Ακριτίδου και Βασιλικής Αφεντουλίδου.

Χρήσιμες σελίδες:

Απόπειρες αναπαράστασης της ασπίδας, Παν. Λουπάση

Η ασπίδα του Αχιλλέα, Εκπαιδευτική τηλεόραση

Γιώργου Γεραλή, Παράλληλο κείμενο

Η ασπίδα του Αχιλλέα, Σκηνές Πολιτισμού

Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα, εκπαιδευτική τηλεόραση

Η ασπίδα του Αχιλλέα

Ομηρικά έπη

Η διδασκαλία της ενότητας ακολουθεί τα εξής βήματα: Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: , ,