Αξιολόγηση

Οι αρχές, οι λογικές και οι μέθοδοι αξιολόγησης στη Φ.Α. όπως παρουσιάστηκαν στη Β’ και Γ’ φάση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία Πιλοτικής Εφαρμογής των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών του «Νέου Σχολείου» και στις επιμορφωτικές Παιδαγωγικές Συναντήσεις στις 5, 6 & 7 Σεπτεμβρίου 2012

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/meniek64/?page_id=57

Η αξιολόγηση στα Αναλυτικά Προγράμματα

Γενικές αρχές Αξιολόγησης Η αξιολόγηση, όσο και αν τα τελευταία χρόνια είναι ένα πεδίο θεωρητικών διαμαχών, είναι αναμφισβήτητα ένα εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού αφού με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορεί να ελέγξει την επίτευξη των μαθησιακών και διδακτικών στόχων που έθεσε με τον προγραμματισμό του. Σε γενικές γραμμές και ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης …

View page »

Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή (Portfolio)

Portfolio (Φάκελος Εργασιών Μαθητή) (Τήρηση Φακέλου Εργασιών Μαθητή – Αξιολόγηση ΟΕΠΕΚ, έργο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών» Νοέμβριος 2007) Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή (Portfolio) είναι μια από τις πιο διαδεδομένες και θεωρούμενες αξιόπιστες εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Στον ορισμό που δόθηκε από τους Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρα (2004) δίνεται έμφαση στη συλλογή των έργων ενός …

View page »

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων