Νομοθεσία και Φ.Α.

Εδώ υπάρχει συγκεντρωμένη όλη η νομοθεσία που αφορά στην εκπαίδευση αλλά και ειδικότερα στη Φυσική Αγωγή

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/meniek64/?page_id=268

Σχολικοί Αγώνες

Το ΦΕΚ 1497/τ. Β΄/1-11-2005  με την Υπουργική Απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005 για τους Σχολικούς Αγώνες όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις  1755/Γ4/9-1-2006 (ΦΕΚ 16/τ. Β΄/ 13-1-2006) και 132571/Γ4/8-12-2006  (ΦΕΚ1830/τ.Β΄/14-12-2006) Υπουργικές Αποφάσεις Το Φεκ 858/2013  με το οποίο καθορίζ ονται οι αλλαγές στους σχολικούς αγώνες λόγω αλλαγών στις δομές της Δ/θμιας Εκπ/σης.

View page »

Αθλητική περιβολή – Βαθμολογία – Απουσίες – Απαλλαγή – Καθήκοντα Εκπ/κου Φ.Α.

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένη τη νομοθεσία που ρυθμίζει τα γενικά και επιμέρους ζητήματα της Φ.Α. Τα γενικά καθήκοντα των εκπ/κων  Φ.Α. καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1 (στο άρθρο 36), με την οποία καθορίζονται τα καθήκοντα  όλων των εμπλεκομένων στην Παιδεία (Στελεχών εκπ/σης, Δ/των, Διδασκόντων)   (ΦΕΚ 1340/2002 σελ.17899)

View page »

Γυμναστήρια – Κλειστές Αίθουσες / Πολλαπλής Χρήσης

Εδώ θα βρείτε την Εγκύκλιο για τη χρήση των  κλειστών Γυμναστηρίων – Αιθουσών πολλαπλής Χρήσης

View page »

Παρελάσεις – Εκδρομές – Εφημερίες

Εδώ θα βρείτε τα Προεδρικά Διατάγματα 200 και 201 του 1998, τα οποία αποτελούν τη βασική  νομοθεσία με την οποία ρυθμίζονται πολλά θέματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων, όπως οι εκδρομές, οι εφημερίες, οι παρελάσεις, οι υποχρεώσεις συνοδείας κ.α. Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένη όλη τη νομοθεσία για τις παρελάσεις 

View page »

Ατομικό Δελτίο Υγείας

Σύμμφωνα με  τελευταία Κοινή  Υπουργική Απόφαση Φ.6/304/75662/Γ1/15-04-2014 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1296 – 21.05.2014 την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ  και την εγκύκλιο Φ.6/331/88216 /Γ1/05-06-2014 την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ , από το σχολικό έτος 2014-15 το Ατομικό |Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) ισχύει για τρία χρόνια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους σχολικούς αγώνες ΑθλοΠαιδεΊας όταν είναι του ιδίου έτους. …

View page »

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων