Γλώσσα (Β΄γενικής)

1η ομάδα – περίληψη
Η ομιλήτρια αναφέρεται στην επίδραση των αρχαίων ελληνικών μύθων σε όλες τις πτυχές του παγκόσμιου πολιτισμού. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι οι ελληνικοί μύθοι αποκτούν διεθνικότητα μέσα από τη συνεχή επαναφορά τους στην καλλιτεχνική δημιουργία, ενώ αποτελούν την κινητήρια βάση για την ανάπτυξη της τραγωδίας, η οποία εκφράστηκε στο περιβάλλον της αθηναϊκής δημοκρατίας. Έτσι, ο μύθος έχει πάνδημο χαρακτήρα και, στα πλαίσια της τραγωδίας, απευθύνεται σε όλη την κοινότητα των πολιτών, βοηθά στη συλλογική εκδήλωση των συναισθημάτων και στην υπέρβαση της ατομικότητας Το θέατρο αναπαριστά μια συμβατική πραγματικότητα, αναδεικνύει τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο και, μέσω της κάθαρσης, τον απελευθερώνουν συναισθηματικά Οι μύθοι υποχρεώνουν το θεατή να πάρει θέση στα διαδραματιζόμενα και αποκτούν βιωματική διάσταση. Παρά τον μικρό αριθμό σωζόμενων τραγωδιών, οι μύθοι αποκτούν παιδευτική διάσταση. Οι μύθοι αποδιονυσιάζονται και ασχολούνται με τους τρεις μυθικούς κύκλους. Η τραγωδία αποκτά χαρακτηριστικά πολλαπλής λογοτεχνικής δημιουργίας και γίνονται κοινό τμήμα της παγκόσμιας συνείδησης.

2η ομάδα Περίληψη
Ο ομιλητής αναφέρεται στο έργο του Αισχύλου, Ευμενίδες. Αρχικά, παρουσιάζει το περιεχόμενο της τριλογίας Ορέστεια”: στον ‘Αγαμέμνονα” η Κλυταιμνήστρα δολοφονεί τον Αγαμέμνονα με συνεργό τον Αίγισθο. Ο λαός, αν και γνωρίζει, δεν αντιδρά, καθώς αναγνωρίζει την παντοδυναμία της τυραννίας. Στις Χοηφόρες ο Ορέστης δολοφονεί την Κλυταιμνήστρα και τον Αίγισθο σε μια βάση δικαίου που ορίζεται από τη σχέση “φόνος αντί φόνου”, με την απουσία του κράτους δικαίου. Στις Ευμενίδες ο Ορέστης καταφεύγει στην Αθήνα για να κριθεί από ένα δικαστήριο ελευθέρων πολιτών: αυτό σηματοδοτεί το πέρασμα από τη βαρβαρότητα στη δημοκρατία. Ο ομιλητής καταλήγει λέγοντας ότι η Ορέστεια περιγράφει τη δημιουργία του πρώτου κράτους δικαίου και, επομένως, και της δημοκρατίας, αποδίδοντας το πολιτικό πλαίσιο της εποχής με τη συγκρότηση της αθηναϊκής δημοκρατίας.

Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, ως κληρονομιά της παγκόσμιας αυτοσυνειδησίας»

Μπορείτε να παρακολουθήσετε εκ νέου τη διάλεξη στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=BUzGPNh1s1I

Αφήστε μια απάντηση