Το πρόγραμμα

Το θέμα του προγράμματος είναι τα σχολεία του 21ου αιώνα και εγκρίθηκε με τον τίτλο «21 st Century Schools» -2018-1-TR01-KA229-059973 στην Δράση ΚΑ229/ Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων για την διετία 2018-2020 και εταίρους τα σχολεία:

1) ULAMIS ORTAOKULU, Izmir, Turkey 2) Kedainiu rajono Krakiu Mikalojaus Katkaus gimnazija. Lithuania 3) Colegiul Auto Traian Vuia, Romania 4) Agrupamento de Escolas de Canedo, Portugal 5) Koninklijk Atheneum Geraardsbergen, Belgioum 6) Γενικό Λύκειο Τυχερού, Ελλάδα

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και εργαλεία για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στα σχολεία, όπως η μέθοδος PBL, Gamification , αλλά και θέματα ψηφιακής ασφάλειας και αξιολόγησης.

Η σελίδα του προγράμματος βρίσκεται εδώ και τo λογότυπο μας ..