Συμμετοχή του ΓΕΛ Τυχερού στο SELFIE

selfie badge

Το SELFIE είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει στόχο να ενθαρρύνει την αυτοαξιολόγηση των σχολείων ως προς την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. Με το εργαλείο αυτό τα σχολεία μπορούν να αξιολογήσουν πως χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για καινοτόμα και αποτελεσματική μάθηση, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις εκπαιδευτικών, μαθητών και διευθυντών. Αυτή η διαδικασία αυτοαξιολόγησης μπορεί να βοηθήσει στην έναρξη ενός διαλόγου μέσα στο σχολείο για πιθανούς τομείς βελτίωσης και επιτρέπει επίσης σε ένα σχολείο να παρακολουθεί την πρόοδό του με την πάροδο του χρόνου.

Το ΓΕΛ Τυχερού χρησιμοποίησε το SELFIE και οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και η διευθύντρια υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στο σχολείο και κέρδισε το διακριτικό του SELFIE. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης εστάλησαν στο σχολείο και θα ληφθούν υπόψην από τη σχολική κοινότητα προκειμένου να βελτιωθούν πιθανές αδυναμίες.

Αφήστε μια απάντηση